Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna ve Vítějevsi

Návštěv :
Celkem : 292
Týden : 0
Dnes : 0

Obecní knihovna ve Vítějevsi je základní knihovnou obce ve smyslu
Zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Posláním knihovny je přispívat rozvoji kultury a vzdělání v obci.

Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně. Knihovna je registrována na MK ČR pod registračním číslem 931. Tato registrace je podmínkou pro to, aby mohly být obecní knihovně
poskytovány knihovnické služby v rámci regionálních funkcí.
Obecní knihovna ve Vítějevsi patří mezi knihovny obvodu Svitavy, kterým
poskytuje služby Městská knihovna ve Svitavách (pověřená knihovna).

 

 

OBRÁZEK : 002-300x225.jpg

 

Původně se Obecní knihovna nacházela v prostorách zdravotního střediska. V roce 2005 byla knihovna přestěhována do prostorů Obecního úřadu Vítějeves. Knihovna se nachází v 1. patře budovy.

 

Knihovna používá pro evidenci knih a jejich půjčování knihovní systém Clavius.